ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสมัครสอบ GAT/PAT


ลงทะเบียน (รายใหม่)
ผู้สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งแรก กรุณาลงทะเบียน โดย  คลิกที่นี่
ท่านจะได้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน กรุณาเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนในช่วงนี้
เข้าระบบ (รายเก่า หรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว)
สำหรับผู้ที่มีรหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านแล้ว
*
เลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง*
  
รหัสผ่าน*
  
ผู้สมัครรายเก่า ต้องการสอบถามรหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน กรุณาคลิกที่นี่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ : 0-2217-3800 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 8:30 - 18:00 น.
วันหยุดทำการ (วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
(การบริการในวันหยุดทำการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)
โทรสาร: 0-2219-2996  E-mail : webmaster@niets.or.th
© Copyright www.niets.or.th
Version : 2.1.0.0 (92)