ผู้สมัครรายเก่า ต้องการสอบถามรหัสผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน * จำเป็นต้องระบุ
กรุณาระบุข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
คำนำหน้า : *
ชื่อ : * นามสกุล : *
เพศ : *  
เลขประจำตัวประชาชน : * หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง: *
วันเดือนปี พศ.เกิด : * //
กรอกตัวอักษรที่เห็นอยู่บนหน้าเว็บ : *
   
คำถามที่ใช้เมื่อลืมรหัสผ่าน : 

คำตอบสำหรับคำถามข้างบน : *
  
 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ : 0-2217-3800 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 8:30 - 18:00 น.
วันหยุดทำการ (วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
(การบริการในวันหยุดทำการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)
โทรสาร: 0-2219-2996  E-mail : webmaster@niets.or.th
© Copyright www.niets.or.th
Version : 2.1.0.0 (91)